1. Allgemeine Geschäftsbedingungen VIP Zone   (deutschsprachig)

Anmeldungs- und Buchungsinformationen
Der Kunde/in kann bei der Ankündigung seiner Teilnahmeabsicht bei der VIP-Zone aus zwei Mitgliedschaften wählen.
Der Kunde/in kann seine Teilnahmeabsicht ausshließlich mit einer schriftlichen Registrierung  ankündigen. Die Registrierung mit Hilfe des Anmeldeformulars abgegebene Anmeldungen sind verbindlich. Die Ánderung des Mitgliedschaft Tarifs ist später nicht möglich. Der Kunde kann erst nach Ablauf vom bisherigen  Tarif, oder nach einer Kündigung und Ablauf des Tarifs möglich.

Vertragsschluss und Anmeldungsrückbestätigung
Nach der schriftlichen Anmeldung des Kunden, schicken wir via Email eine schriftliche Anmeldungsrückbestätigung. Danach kann sich der Kunde/die Kundin einloggen.

Zahlungsbedingungen
Die Bezahlung des Mitgliedschafts der VIP-Zoneerfolgt via Paypal, und die Rechnung wird via Email durch Paypal zugeschickt. Alternative, wenn der Kunde/in kein paypal hat, ist eine bezahlung via Banküberweisung auch möglich. In diesem Fall wird der Mitgliedschaft erst dann freigeschaltet, wenn die Überweisung vom Kunde/in angekommen ist.
Bei überfälliger Zahlung kann ein gesetzlich festgelegter Säumniszuschlag zugerechnet werden.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Forderungen auf rechtlichen Wegen durch einen Anwalt oder durch ein Inkassobüro Vollstrecken zu lassen, wenn die Rechnung nicht beglichen wird.

Kündigung der Mitgliedschaft
Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgt schriftlich via Email an: wdjobshilfe@gmail.com oder ozikeszemu@gmail.com . bis Ende des Monats. (bis dem letzten Tag des vorigen Monats!)

Nach der Ablauf der bezahlten Mitgliedschaft wird das Gebühr für den nächsten Monat nicht mehr abgezogen. Erfolgt die Kündigung nicht rechtzeitig, wird das gebühr für den nächsten Monat/ für dem nächsten Halbjahr aktuell.

Haftung
Wir  haften nicht für die Aktualität der Inhalte auf der  Webseite.
Wir behalten uns das Veränderungsrecht der zu erreichenden Inhalte und Termine vor. Die Haftung  der Firma Duschak ist auch in den Fällen ausgeschlossen, wenn der Kunde im Laufe der Mitgliedschaft mit der Qualität des schriftlich oder mündlich abgegebenen Materials oder mit der Arbeit der Mitarbeiter/Administrator  unzufrieden ist. Firma Duschak übernimmt keine Gewährleistung für die generelle Fehlerfreiheit. Der Kunde haftet für die Sicherheit der eigenen Daten. Der Kunde kann auch mit seinem eigenen Laptop arbeiten. Auch in diesem Fall ist er verpflichtet alle seinen eigenen Dateien zu speichern. Für den eventuellen Datenverlust wird weder von der Firma Duschak, noch von den Mitarbeitern  die Haftung übernommen..

Ausschluss von öffentlichen Foren/Facebook Seiten/Plattformen des Anbieters
Die Bildungsanstalt kann einen Mitglieder von der Mitgliedshcaft  ausschließen, wenn dieser durch sein Verhalten oder in seiner Person liegende Umstände andere Mitglieder/die Administratoren/Betreiber der Plattform stört.  In diesem Fall behält die Bildungsanstalt ihren Anspruch auf das bereits bezahlten Entgelt.

Urheber- und Nutzungsrechte
Alle von uns zur Verfügung gestellte Dokumente, Materialien, eventuelle Skripte stehen unter Copyright-Schutz, und ohne unsere ausgesprochene schriftliche Erlaubnis dürfen an Dritten nicht überreicht, bzw. angebracht werden.
Die eventuell überreichten Software, Anwendungen stehen unter dem ausgeschlossenen Urheberrecht der Firma Duschak. Eine Kopierung und Teilen ist aus der VIP-Zone nicht möglich und wird strengstens verboten.

Schlussbestimmungen
Es gilt das österreichische Recht. Im Falle jeglicher Meinungsunterschied wird eine friedliche Lösung angestrebt. Die Zuständigkeit des Gerichts mit Sitz in Graz wird erklärt.
In den hier nicht geregelten Fragen sind die gesetzlichen Regelungen des ABGB maßgebend.

Stand 2021

 1. Általános Szerződési feltételek ÁFSZ  VIP-Zóna (magyar nyelvű)

Általános szerződési feltételek VIP zóna
Regisztráció és foglalási információk
A VIP zónában való részvételi szándék bejelentésekor az ügyfél két tagság közül választhat.
Az ügyfél csak írásbeli regisztrációval jelentheti be részvételi szándékát. A regisztrációval benyújtott regisztráció kötelező. A tagsági tarifát később nem lehet módosítani. A tagságváltás  csak az előző tarifa lejárta után, szabályos felmondás és a díj lejárta után lehetséges.

A szerződés megkötése és a regisztráció megerősítése
Miután az ügyfél írásban a weboldalon regisztrálta magát, e-mailben írásos visszaigazolást küldünk a regisztrációról. Ezután az ügyfél bejelentkezhet a Login panel alatt.

 Fizetési feltételek
A VIP zónában való tagság kifizetését PayPal-on keresztül végzi az ügyfél, a számlát pedig e-mailben küldjük a PayPal-on keresztül. Alternatív megoldásként, ha az ügyfélnek nincs PayPal-je, banki átutalással történő fizetés is lehetséges. Ebben az esetben a tagság csak akkor aktiválódik, ha az átutalás megérkezett az ügyféltől. Késedelmes fizetés esetén törvényesen meghatározott késedelmi pótlék adható hozzá. Fenntartjuk a jogot arra, hogy követeléseinket jogi csatornákon keresztül ügyvéden keresztül, vagy a számla ki nem fizetése esetén egy behajtási irodán keresztül érvényesítsük.

Tagság lemondása
A tagság írásban felmondható e-mailben: wdjobshilfe@gmail.com vagy ozikeszemu@gmail.com címen  a hónap végéig. (az előző hónap utolsó napjáig!) Miután a fizetett tagság lejárt, a következő hónap díját már nem vonják le. Ha a lemondás nem történik meg kellő időben, a következő hónap / a következő hat hónap díja frissül és aktuális.

 Az oldal szolgáltatásai
Az “Austria Anival” a következő előnyöket biztosítja az egész tagság számára:
• A VIP zóna hozzáférhetősége a VIP tagok számára / Nem vállalunk felelősséget harmadik fél adósságáért/ hibáiért, például az esetleges szerverhibákért!
• Írásbeli ügyfélszolgálat az e-mail címen: wdjobshilfe@gmail.com
• Az esetleges felmondás írásbeli megerősítése e-mailben. Nincs tagdíj-visszatérítési lehetőség.

 Felelősség
Nem vagyunk felelősek a weboldal tartalmának aktualitásáért. Fenntartjuk a jogot az elérendő tartalom és dátumok megváltoztatására. A Duschak cég felelőssége akkor is kizárt, ha az ügyfél elégedetlen az írásbeli vagy szóbeli anyag minőségével, vagy az alkalmazottak / adminisztrátorok munkájával a tagság ideje alatt. A Duschak cég nem vállal garanciát az általános hibamentességre. Az ügyfél felelős saját adatainak biztonságáért. Az ügyfél a saját laptopjával is dolgozhat. Ebben az esetben is köteles minden saját fájlt elmenteni. Sem a Duschak cég, sem alkalmazottai nem vállalnak felelősséget az adatok elvesztéséért.

Kizárási lehetőség a szolgáltató nyilvános fórumaiból / Facebook oldalairól / platformjairól
Az oldal üzemeltetője kizárhat egy tagot a tagságból, ha viselkedése vagy személyes körülményei miatt zavarja a platform többi tagját / adminisztrátorát / üzemeltetőjét. Ebben az esetben a weboldal fenntartója  fenntartja jogát a már kifizetett javadalmazásra.

 Szerzői és használati jogok
Minden általunk rendelkezésre bocsátott dokumentum, anyag és szkript szerzői jogi védelem alatt áll, és kifejezett írásos engedélyünk nélkül nem adható át vagy csatolható harmadik feleknek. Az esetlegesen átadott szoftverekre és alkalmazásokra a Duschak cég kizárt szerzői jogai vonatkoznak. Másolás és megosztás nem lehetséges a VIP zónából, és szigorúan tilos annak esetleges jogi következményeivel.

Záró rendelkezések
Az osztrák törvények alkalmazandók. Bármilyen véleménykülönbség esetén békés megoldást kell keresni. Kijelentik a grazi székhelyű bíróság joghatóságát.Az itt nem szabályozott kérdésekben az ABGB jogi szabályozása a mérvadó.

Copyright Firma Duschak 2021

error: A tartalom védett!!